Læreplan i blomsterdekoratørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (BLD3-02)

Føremål

Blomsterdekoratørfaget byggjer på ei lang historie og fører vidare gamle teknikkar i nye uttrykk. Blomsterdekoratørfaget skal medverke til å dekkje behov i samfunnet for blomsterprodukt med allsidig design. Faget skal òg medverke til å skape ei verdig, stiltilpassa og personleg ramme for store hendingar i livet. Faget skal medverke til forståing for estetiske og etiske problemstillingar knytte til ulike kulturar og tradisjonar i lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Opplæringa skal leggje vekt på praktisk arbeid med råvarer, materiale, uttrykk og teknikkar i faget. Opplæringa skal medverke til utvikling av handverkskunnskapar og ferdigheiter og stimulere evne til kreativitet, nytenking og kritisk refleksjon. Opplæringa skal vidare medverke til å utvikle kompetanse innan framstilling av ulike produkt og tenester, tilpassa høve, sesong og kundebehov. Opplæringa skal også stimulere til forståing av marknadsmekanismar, ressursforvaltning og helse, miljø og tryggleik.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er blomsterdekoratør.

Side 1 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!