Læreplanen er utgått!

Læreplan i blomsterdekoratørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (BLD3-01)

Grunnleggjande ferdigheiter

Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I blomsterdekoratørfaget forstår ein grunnleggjande ferdigheiter slik:

Å kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg i blomsterdekoratørfaget inneber å bruke fagspråk i kommunikasjon om råvarer, produkt og tenester overfor kundar, kollegaer, leverandørar og andre. Det inneber vidare å rettleie kundar og kommunisere verbalt og visuelt om design, estetikk og etikk.

Å kunne lese i blomsterdekoratørfaget inneber å forstå og bruke faglitteratur. Det inneber også å tolke skriftleg og visuelt språk med teikn og symbol.

Å kunne rekne i blomsterdekoratørfaget inneber å berekne pris, vekt, mengd, vinklar, proporsjonar, storleik, styrkeforhold og tidsbruk. Det inneber også å framstille geometriske to- og tredimensjonale grunnformer.

Å kunne bruke digitale verktøy i blomsterdekoratørfaget inneber å nytte digitalt utstyr i kommunikasjon med kundar, kollegaer og andre. Det inneber også å innhente informasjon, å eksperimentere med form, farge og komposisjon, å utvikle og produsere faglege produkt og tenester og å bruke digitale verktøy i dokumentasjon av eige arbeid.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!