Programområde for automatisering - Læreplan i felles programfag Vg2 (AUT2-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Automatiseringssystemer

Automatiseringssystemer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere programmerbare logiske styringssystemer for digital og analog signalbehandling knyttet til elektriske, hydrauliske og pneumatiske anlegg, og bruke digitalt verktøy til programmering, konfigurering og feilsøking
 • planlegge og dokumentere reguleringssløyfer for temperatur, trykk, turtall, nivå, mengde, og montere og sette i drift minst to av disse
 • planlegge og dokumentere montasje og idriftsetting av reguleringsventil med tilhørende forstillingselement
 • optimalisere automatiseringssystemene ved å bruke automatiske og manuelle metoder basert på prosessbehov
 • bygge sammen, framstille, tilpasse, sammenføye og funksjonsteste mekaniske deler til automatiseringssystemene, basert på materialenes egenskaper og produsentens tekniske dokumentasjon
 • lese og forklare prosesskjemaer med tilhørende instrumentering
 • bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og mekaniske tegninger knyttet til de elektriske, pneumatiske og hydrauliske styre- og reguleringssystemene
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll og vedlikehold av målesystemer for temperatur, trykk, turtall, nivå og mengde
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll, vedlikehold og reparasjon av reguleringsventil, og utføre tilhørende mekanisk arbeid
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll, vedlikehold og reparasjon av hydraulisk og pneumatisk utstyr med tilhørende rørsystemer
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll, vedlikehold og reparasjon av maskinutrustning
 • ta hensyn til elektriske støykilder i arbeidet med automatiseringssystemer og utstyr
 • gi brukerveiledning om automatiseringssystemene og utstyret
 • funksjonsteste automatiseringssystemene og utstyret og redegjøre for den prinsipiell virkemåten
 • måle elektriske størrelser på automatiseringssystemene og utstyret og vurdere måleresultatene
 • feilsøke på automatiseringssystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil og loggføre feilsøkingsarbeid
 • risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som utføres, og vurdere kvaliteten av eget arbeid
 • beskrive ulike vedlikeholdssystemer knyttet til automatiseringssystemer
 • bruke faglig presist språk om automatiseringssystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet på automatiseringssystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • utføre arbeidet med automatiseringssystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll
 • vurdere og teste ut ideer til produkter som kan fremme entreprenørskap

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!