Programområde for automatisering - Læreplan i felles programfag Vg2 (AUT2-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Automatiseringssystemer

Automatiseringssystemer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere programmerbare logiske styringssystemer for digital og analog signalbehandling knyttet til elektriske, hydrauliske og pneumatiske anlegg, og bruke digitalt verktøy til programmering, konfigurering og feilsøking
 • planlegge og dokumentere reguleringssløyfer for temperatur, trykk, turtall, nivå, mengde, og montere og sette i drift minst to av disse
 • planlegge og dokumentere montasje og idriftsetting av reguleringsventil med tilhørende forstillingselement
 • optimalisere automatiseringssystemene ved å bruke automatiske og manuelle metoder basert på prosessbehov
 • bygge sammen, framstille, tilpasse, sammenføye og funksjonsteste mekaniske deler til automatiseringssystemene, basert på materialenes egenskaper og produsentens tekniske dokumentasjon
 • lese og forklare prosesskjemaer med tilhørende instrumentering
 • bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og mekaniske tegninger knyttet til de elektriske, pneumatiske og hydrauliske styre- og reguleringssystemene
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll og vedlikehold av målesystemer for temperatur, trykk, turtall, nivå og mengde
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll, vedlikehold og reparasjon av reguleringsventil, og utføre tilhørende mekanisk arbeid
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll, vedlikehold og reparasjon av hydraulisk og pneumatisk utstyr med tilhørende rørsystemer
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll, vedlikehold og reparasjon av maskinutrustning
 • ta hensyn til elektriske støykilder i arbeidet med automatiseringssystemer og utstyr
 • gi brukerveiledning om automatiseringssystemene og utstyret
 • funksjonsteste automatiseringssystemene og utstyret og redegjøre for den prinsipiell virkemåten
 • måle elektriske størrelser på automatiseringssystemene og utstyret og vurdere måleresultatene
 • feilsøke på automatiseringssystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil og loggføre feilsøkingsarbeid
 • risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som utføres, og vurdere kvaliteten av eget arbeid
 • beskrive ulike vedlikeholdssystemer knyttet til automatiseringssystemer
 • bruke faglig presist språk om automatiseringssystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet på automatiseringssystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • utføre arbeidet med automatiseringssystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll
 • vurdere og teste ut ideer til produkter som kan fremme entreprenørskap

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!