Læreplanen er utgått!

Læreplan for forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet (ARB1-01)

Etter 10. årstrinn

Tjenester og produkter

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og gjennomføre aktuelle arbeidsoppdrag etter kvalitetskrav
 • velge og begrunne valg av råvarer, materiell og tjenester
 • utnytte råvarer, materiell og tjenester på en forsvarlig måte
 • ta vare på og vedlikeholde verktøy og utstyr
 • beregne kostnader knyttet til produksjon av tjenester og produkter, samtale om økonomiske forhold knyttet til arbeidsoppdraget og kunne presentere dette for andre – også digitalt
 • bruke arbeidsteknikk og verktøy eller utstyr tilpasset arbeidsoppgavene
 • bruke relevante faguttrykk i det aktuelle fagområdet
 • dokumentere og vurdere kvaliteten av eget arbeid også ved hjelp av digitale verktøy

Yrkesetikk og arbeidsmiljø

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre arbeid i tråd med arbeidslivets etiske normer og retningslinjer
 • utføre arbeid i tråd med helse-, miljø- og sikkerhetsregler
 • holde orden på arbeidsplassen
 • yte service og gjøre rede for betydningen av service i arbeidslivet
 • kommunisere og samarbeide med andre i en arbeidssituasjon

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!