Programområde for arbeidsmaskiner - Læreplan i felles programfag Vg2 (AMK2-02)

Feilsøking og reparasjon

Feilsøking og reparasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • sette opp en framdriftsplan for gjennomføring og ferdigstilling av arbeidsoppgaver
 • velge verktøy og utstyr, komponenter og arbeidsmetoder ut fra standarder og prosedyrer
 • bruke håndverktøy, analoge og digitale instrumenter og utstyr for feilsøking, vedlikehold og reparasjoner
 • reparere slitte og brukte deler ved hjelp av ulike sveisemetoder
 • demontere og montere maskinkomponenter i henhold til gjeldende sikkerhetskrav
 • forklare konstruksjon av, virkemåte til og bruksområder for maskiner og verktøy
 • forklare oppbygning av, virkemåte og ytelse til relevante motortyper
 • demontere og montere ulike motorkomponenter og forklare oppbygning og virkemåte
 • forklare oppbygning av og virkemåte til enkle systemer og komponenter i drivverk, styring og bremser
 • forklare konstruksjon av og virkemåte til tørre koplinger
 • forklare oppbygning av og virkemåte til enkle elektriske og elektroniske systemer
 • måle grunnleggende elektriske og hydrauliske størrelser og vurdere måleresultatet
 • forklare oppbygning av og virkemåte til enkle hydraulikk-trykkluftsystemer og foreta trykkmålinger og justeringer
 • forklare egenskaper hos og bruksområde for oljer og væsker som brukes i arbeidsmaskiner
 • bruke riktige arbeidsteknikker og gode arbeidsstillinger, og forklare sammenhengen mellom ergonomi og helse
 • utføre periodisk og forebyggende vedlikehold av maskiner og utstyr

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!