Programområde for arbeidsmaskiner - Læreplan i felles programfag Vg2 (AMK2-02)

Dokumentasjon og kvalitet

Dokumentasjon og kvalitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge arbeid og prosesser i tråd med gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet
 • lese og følge enkle tegninger og skjemaer innen hydraulikk og elektro
 • finne fram og bruke produkter og HMS-datablad
 • finne fram og bruke relevant informasjon på engelsk og norsk for å utføre arbeidsoppgaver
 • registrere avvik og skrive avviksrapporte
 • beskrive og følge gjeldende regelverk for bruk av arbeidsutstyr
 • skrive en risikovurdering knyttet til arbeidsoppdraget
 • vurdere og dokumentere resultatet av eget arbeid i henhold til beskrivelser, regelverk og standarder
 • forklare prinsipper for god kundebehandling
 • beskrive sertifikatkrav i arbeid med anleggs- og landbruksmaskiner
 • beregne kostnader knyttet til reparasjoner

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!