Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2 (AMB2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Ambulanseoperative emner

Ambulanseoperative emner

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre rede for medisinsk, operativt og teknisk systemansvar, og vise eksempler på hvordan ansvaret utøves i den prehospitale behandlingskjeden
  • gjøre rede for redningstjenestens oppbygning og funksjon, og beskrive prinsipper for organisering og ledelse på ulike skadesteder
  • forklare hvordan stress kan påvirke mennesker, og gjøre rede for tiltak som kan iverksettes for å mestre stress før, under og etter ambulanseoppdrag
  • gjøre rede for moderne sambandsutstyr og anvende det fonetiske alfabetet, kallesignaler og sambandsuttrykk
  • gjøre rede for begrepet sikkerhetskultur og gi eksempler på hvordan en kan ivareta egen og andres sikkerhet
  • gjøre rede for samhandling med politi og brannvesen og vise hvordan en kan ivareta sikkerheten og håndteringen av pasienter i forbindelse med ulykker og andre farlige situasjoner
  • vurdere bruk av utstyr og riktig leie ved transport av pasienter og vise dette på markører med ulike sykdommer og skader
  • gjøre rede for og anvende ergonomiske prinsipper
  • gjøre rede for regelverk som regulerer utrykningskjøring med ambulanse

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!