Til fylkeskommunene: Gjennomføring av skolevalget 2019

Utdanningsdirektoratet har invitert alle landets videregående skoler til å gjennomføre skolevalget 3. og 4. september. Det er viktig at skoleeier samarbeider tett med skolene og ungdomspartiene i fylket. At fylkeskommunen bidrar med koordinering er spesielt viktig i år, ettersom det i 2019 både er sen skolestart og tidlig skolevalg.

Vi anbefaler at skolevalget gjennomføres på de offisielle skolevalgdatoene, men skolene kan velge å avholde valget uken før, fra 26.august. Alle videregående skoler har fått e-post fra oss om valget.

Fylkeskommunen som koordinator

Utdanningsdirektoratet oppfordrer fylkeskommunen til å holde god kontakt med ungdomspartiene og skolene, for å sikre best mulig logistikk rundt debatter og valgtorg i fylket. Skolevalget krever mange ressurser av ungdomspartiene, og det kan være utfordrende å fordele dem mellom skoler, hvis debatter og valgtorg i samme fylke kolliderer. Dette gjelder også de private videregående skolene.
Ungdomspartiene har et sterkt ønske om at fylkeskommunene i god tid i forveien går i dialog med dem sentralt om organisering av skoledebatt og valgtorg. Kontaktinformasjon til ungdomspartiene finnes på NSDs nettside om skolevalg (nsd.no/skolevalg).

Likest mulig opplegg på skolene

Utdanningsdirektoratet oppfordrer fylkeskommunen til å legge opp til likest mulig opplegg for sine skoler. Vi har snakket med ungdomspartiene, Elevorganisasjonen og LNU om erfaringene deres med skolevalgene de siste årene. På bakgrunn av erfaringer og tilbakemeldinger, anbefaler Utdanningsdirektoratet følgende opplegg:

Debatt og valgtorg

  • Vi anbefaler at skolene arrangerer både debatt og valgtorg samme dag
  • Debatt med varighet ca. 60 minutter
  • Debatten må forberedes og ledes på en god og profesjonell måte
  • Vi anbefaler at kun ungdomspartiene kan stille med paneldeltakere i debatten
  • Ordstyrer for debatten bør være ungdom, for eksempel tillitsvalgt fra Elevorganisasjonen, eller en elev som har tatt ordstyrerkurs ell.
  • Vi anbefaler frie tema i skoledebatten. Målet er en generell politisk debatt med sentrale og nasjonale politiske spørsmål som er relevante for ungdom. Ved eventuelle tema for debatten, så bør temaene være bestemt av ungdom (elever, elevråd, Elevorganisasjonen). Ungdomspartiene må i så fall få vite temaene i god tid på forhånd.
  • Kjøreregler for debatten må avklares og informeres om på forhånd, se NSDs nettsider for råd og eksempler på gjennomføring (nsd.no/skolevalg).
  • Valgtorget bør avholdes etter skoledebatten, med varighet 30-60 minutter
  • Alle elevene på skolen bør få anledning til å delta på debattmøtet og valgtorget
  • Vi anbefaler at det ikke går for lang tid mellom skoledebatt/ valgtorg og skolevalget

Påmeldingen til skolevalget åpner 24. april på nsd.no/skolevalg. Da får alle videregående skoler tilsendt påmeldingsinformasjon fra NSD – Norsk senter for forskningsdata. Det er NSD som har ansvaret for å gjennomføre skolevalget.

Vi anbefaler å gjennomføre skolevalget som et urnevalg, slik de ordinære valgene blir gjennomført, men det er også mulig å gjennomføre valget elektronisk.

Meld inn kontaktperson

Skoleeier skal utpeke en kontaktperson for valget som skolene forholder seg til, og som NSD og ungdomspartiene lokalt kan henvende seg til.
Vi ber om at fylkeskommunen melder inn en kontaktperson innen 11.mars til skolevalg@nsd.no.

Spørsmål?

Se nsd.no/skolevalg, eller ta kontakt med NSD på skolevalg@nsd.no. For informasjon om de ordinære valgene, se valg.no.

Lykke til med gjennomføringen av skolevalget 2019!

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!