Nyttige verktøy for deg som tar yrkesfag

Går du på yrkesfag, eller vurderer du å søke? Her er det to veldig nyttige digitale verktøy for deg. 

Finn lærebedrift er en digital ressurs på utdanning.no utviklet i samarbeid mellom Direktorat for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og Utdanningsdirektoratet. Her får du oversikt over godkjente lærebedrifter og ledige læreplasser i hele Norge. Oversikten oppdateres hver natt med data fra blant annet Vigo, Brønnøysundregistrene og Navs Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister.

For deg som ser etter læreplass

På Finn lærebedrift kan alle søke opp både godkjente og potensielle lærebedrifter i alle bransjer, enten du er elev, yrkesfaglærer eller veileder. Som elev er det enkelt å selv søke opp og finne ledige læreplasser i fag der du bor. Yrkesfaglærere kan bruke verktøyet til kartlegging av lokalt arbeidsliv i arbeidet med formidling til læreplass. Verktøyet er også nyttig for "læreplassjegere" eller opplæringskontor som ønsker å rekruttere nye lærebedrifter.

Yrkesfagshåndboka

Yrkesfagshåndboka er en annen tjeneste på Utdanning.no som inneholder informasjon tilpasset yrkesfagelever og lærlinger i bedrift. Her finner du informasjon om arbeidstakerrollen, yrkesorientering, jobbintervjutrening og mer – tilpasset yrkesfagelever. Det er fire ulike innganger: «Hva vil du bli?», «Går du vg1 eller vg2 yrkesfag?», «Ut i læretid» og «Fagbrevet i boks – hva nå?».
Yrkesfaghåndboka er også svært relevant for andre målgrupper (som elever på ungdomstrinnet og voksne). Inkludert i Yrkesfaghåndboka er også de to tjenestene «Jobbkartet» og «Dine muligheter med yrkesfag».

Jobbkartet

Jobbkartet er en slags yr.no for arbeidsmarkedet i Norge, et interaktivt kart som viser hvor jobbene finnes og hvilke yrker som er i vekst. Målet er at det skal bli mye lettere å forstå hvordan arbeids- og næringslivet vårt fungerer. Tjenesten gir detaljert oversikt over utviklingen på arbeidsmarkedet for 300 ulike yrker, fra 2016, på både fylkes- og kommunenivå. Du kan også sammenligne arbeidsmarkedet på ulike steder med hverandre.

Dine muligheter med yrkesfag

Fylkene har vært klare på at elevene har behov for å kjenne til det yrkesfaglige utdanningstilbudet altså tilbudsstrukturen i videregående opplæring. «Hva kan du bli med yrkesfag» ble laget fordi en del elever i yrkesfaglig opplæring ikke kjenner til karrieremulighetene innenfor sitt eget, valgte utdanningsprogram. I tjenesten velger du et utdanningsprogram og får se alle aktuelle yrker, og dermed mulighetene i arbeidsmarkedet. De får også sett hvilke utdanningsmuligheter som finnes der de bor.

Samfunnskontrakten for flere læreplasser

Hvert år står mange ungdommer uten den læreplassen de trenger for å fullføre videregående opplæring. Samtidig vi vet at behovet for kompetent arbeidskraft vokser. Samfunnskontrakten for flere læreplasser (2022-2026) er et formalisert samarbeid mellom partene i arbeidslivet der målet er at alle som er formelt kvalifisert, skal sikres en læreplass.

Finnlærebedrift kan bidra til at arbeidet med å rekruttere lærebedrifter og skaffe nye læreplasser blir enklere. I tillegg tilbys et kartleggingsverktøy med oversikt over hvilke kommuner, fylker og næringer som har færrest og flest lærlinger sett opp mot mulighetene i arbeidsmarkedet. Dette er nyttig i oppfølgingen av samfunnskontrakten for flere læreplasser.