Film: Arbeid med kvalitetsutvikling

Arbeidet med å vurdere og utvikle kvalitet i SFO er en kontinuerlig, systematisk prosess som blant annet krever involvering og dialog, både i egen virksomhet og med andre som barna og foreldrene.  

Refleksjonsspørsmål

  • Hva er vi gode på i vår SFO, og hvordan vet vi det?
  • Hva kan vi bli bedre på?
  • Hvordan kan vi utvikle kvaliteten i vår SFO?
  • Hva er barna opptatt av, og hvordan vet vi det?
  • Hvordan er sammenhengen og samhandlingen mellom skole og SFO?
  • Hvilke forventninger har foreldrene?
  • Hvordan er kommunikasjonen med foreldrene?
  • Hvordan er samarbeidet med eier/kommunen?
Rammeplan for SFO