Mangfold og gjensidig respekt skal verdsettes og fremmes i norske barnehager,  og mangfold skal brukes som en ressurs i det pedagogiske arbeidet.

Rammeplanen har viet god plass til mangfoldsbegrepet. Dette blir tydelig allerede i første kapittel om barnehagens verdigrunnlag hvor «mangfold og gjensidig respekt» løftes frem. 

Kultur og mangfold

Mangfold og gjensidig respekt skal synliggjøres, verdsettes og fremmes. Mangfoldet i barnehagen handler om:

  • forskjeller mellom grupper som barnehagebarna har sin tilhørighet i 
  • individuelle forskjellene som gjør alle barn til unike samfunnsmedlemmer

Barnehagen skal bruke mangfoldet som en ressurs i det pedagogiske arbeidet. Hver enkelt skal få mulighet til å utvikle seg individuelt og med utgangspunkt i de ulike fellesskapene de er en del av. I rammeplanen står det at barnehagen også skal «legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap».

Barn lever i mange forskjellige typer hushold, og barnehagene skal synliggjøre et mangfold av familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet. De nye familieformene har utviklet seg i takt med at vi har andre verdier og sosiale normer knyttet til kjønnsroller, yrkesdeltakelse, seksuell legning, samliv og foreldreskap.

Ansatte i en åpen barnehage har kontakt med foreldrene gjennom hele åpningstiden og har mange anledninger til å bli bedre kjent som personer. Første gang man treffes er det naturlig å komme innpå om de bor i nærheten, om hvordan de fikk høre om barnehagen, om de kjenner noen andre som går her osv. Etter hvert som man blir bedre kjent kan det også bli mulighet for å komme inn på om hvor man bodde før man flyttet hit, om den øvrige familien, om utdanning og arbeid og om interesser og fritidsaktiviteter.