Færre skoler er lagt ned det siste skoleåret

Analyse av skolenedleggelser 2020-21

Det legges fortsatt ned flere skoler enn det opprettes nye, men antall nedlagte skoler er lavere i 2020-21 enn året før.

Hovedfunn:

  • Skoleåret 2020-21 ble det lagt ned 39 skoler. Det er færre enn gjennomsnittet siste ti år.
  • Samme skoleår ble det opprettet 16 nye skoler. 7 av disse er private.
  • Oslo har lavest andel skolenedleggelser.
  • For ti år siden var det 252 flere grunnskoler enn i dag.
  • Antall nye og nedlagte skoler varierer fra år til år, men den mangeårige utviklingen med at det blir færre skoler fortsetter.

Stadig færre skoler

Skoleåret 2020-21 var det 2 776 grunnskoler i Norge. Det er 252 færre enn for ti år siden, en nedgang på 8 prosent. Det er 14 færre grunnskoler enn forrige skoleår. 456 av skolene som eksisterte skoleåret 2010-11 er i dag lagt ned. I samme periode har det kommet til 204 nye skoler.

De siste 10 årene har det blitt nærmere 20 000 færre grunnskoleelever, noe som betyr skolene i snitt har blitt større. En grunnskole har i 2020-21 i gjennomsnitt 229 elever, det er 25 flere elever enn for ti år siden.

Særlig de små skolene legges ned

Det er særlig skoler med færre enn 100 elever som legges ned. I gjennomsnitt hadde skolene som ble nedlagt i 2020-21 43 elever det siste året de var i drift. Gjennomsnittet de siste ti årene har ligget på 67 elever det siste driftsåret.

52 av skolene som er nedlagt de siste ti årene er skoler med elever fra 1.-4. trinn. Dette utgjør 10 prosent av skolene som er lagt ned. I løpet av de siste ti årene har antall 1.-4. skoler blitt halvert.

Færre skoler ble lagt ned i skoleåret 2020-21 enn i 2019-20

Det ble lagt ned 39 skoler siste skoleår, det er 14 færre enn forrige skoleår.  Det ble samtidig opprettet 16 nye skoler. Fra 2010-11 og frem til 2020-21 er det i gjennomsnitt lagt ned 50 skoler i året, mens det er opprettet 25 nye skoler. Antall skolenedleggelser nådde et toppunkt i 2013-14. De siste tre årene har antall nye skoler ligget på rundt 20.

Over halvparten av nye skoler er private

Det ble opprettet 16 nye skoler i 2020-21, 7 av disse er private. De siste ti årene er det opprettet 105 nye offentlige og 143 nye private grunnskoler. Det betyr at 58 prosent av alle nye grunnskoler de siste ti årene er private. Samtidig er 458 av de 500 skolene som har blitt nedlagt i samme periode offentlige.

Skoleåret 2020-21 er det totalt 267 private grunnskoler i Norge. Siden 2010-11 har andelen privatskoler økt fra 6 til 10 prosent. Fordi de private skolene er mindre enn de offentlige, går bare 4,4 prosent av elevene på privatskole. Det er en økning fra 2,6 prosent i skoleåret 2010-11.

Privatskoler

Private grunnskoler er enten friskoler som er godkjent etter friskoleloven § 2-1 eller private skoler godkjent etter opplæringsloven § 2-12.

Private skoler godkjent etter friskoleloven har rett til statstilskudd. De fleste privatskolene er friskoler.

Når vi bruker beskrivelsen privatskoler i denne analysen blir det brukt som en samlebetegnelse på begge eierformene.

1 av 5 privatskoler erstatter en nedlagt offentlig skole

Det legges ned langt flere offentlige skoler enn det opprettes nye private. De siste ti årene har 1 av 5 nye private skoler blitt etablert i samme kommune som en nedlagt offentlig skole. Av disse er et flertall Montessori-skoler. De private skolene som erstatter en offentlig skole, hadde i gjennomsnitt 38 elever, mens de nedlagte offentlige skolene i snitt hadde 37 elever.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!