Analysebrett for statistikk

Analysebrett samler en rekke statistikker for å gjøre det enklere for deg å vurdere kvaliteten på tilbudet i barnehager og skoler. 

Du kan sammenligne dine tall med statistikk for andre barnehager, skoler, kommuner, fylker og hele landet. Du kan også sammenligne tall over tid. Se analysebrettene her: 

I analysebrettene får oversikt over sentrale tall og kan gjøre dine egne utvalg og sammenligninger. De inneholder en rekke nøkkeltall som for eksempel:

  • bemanning i barnehager
  • resultater fra Elevundersøkelsen
  • resultater fra nasjonale prøver
  • resultater fra Foreldreundersøkelsen
  • fag- og svennebrev

Noen av tallene i løsningen er unntatt offentlighet. Har du en UBAS-bruker kan du logge deg inn og se alle dine tall.