Årlig indikatorrapport

Education at a Glance

Education at a Glance (EaG) er en årlig publikasjon med indikatorer på utdanningsområdet for barnehage, grunnskole og videregående for landene i OECD-området og en del andre land. 

Education at a Glance (EaG) er OECD (Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling) sin årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten gjør det mulig å sammenligne Norge med OECD-landene når det gjelder ressursbruk, deltakelse i utdanning og resultater av utdanningen. Årets utgave av EaG legger særlig vekt på yrkesfag.

EaG er organisert i fire deler med følgende emner: 

  • A: Utdanningsnivå og utfall av utdanning
  • B: Deltakelse
  • C: Ressursbruk
  • D: Lærerne og organisering av undervisningen

 

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) består av 35 land som kjennetegnes ved velutviklet markedsøkonomi og demokrati, samt et relativt høyt inntektsnivå. Norge har vært medlem siden starten.