Undersøkelse om konsekvenser av smitteutbrudd og smitteverntiltak

Vi ønsker å få bedre innsikt i barnehage- og skolehverdagen vinteren 2021 og gjennomfører derfor ekstra datainnsamlinger i mars. 

I undersøkelsene vil vi blant annet kartlegge hvilke konsekvenser smitteutbrudd og smitteverntiltakene har hatt, hvilket tilbud barn og unge får, og hvordan tilbudet er sammenlignet med det ordinære tilbudet.

Datainnsamlingen foregår i BASIL og GSI.

Innsamlingen er hjemlet i barnehageloven § 48, forskrift til opplæringsloven § 2-2 og forskrift til privatskoleloven § 2-2.

 

Svar på innsamlingen

Barnehager: Rapportér i BASIL
BASIL åpner 8. mars
Svarfrist: Fredag 26. mars 

Grunnskoler og voksenopplæringen: Rapportér i GSI
GSI åpner 17. mars
Svarfrist skoler: 26. mars
Kommunene: kan kontrollere og følge opp til 9. april
Statsforvalteren: kan kontrollere og følge opp til 15. april

Vær oppmerksom på at åpne barnehager ikke skal rapportere. Kun ordinære- og familiebarnehager skal svare på innsamlingen

Barnehagene skal rapportere om:

  • Fraværsårsaker til barn og ansatte i uke 7
  • Vikarbruk i perioden 4. januar – 1. mars
  • Åpningstider og stenging av barnehagen i perioden 4. januar – 1. mars
  • Planleggingstid i perioden 4. januar – 1. mars
  • Tilbud til barn med spesialpedagogisk hjelp, og minoritetsspråklige barn i perioden 4. januar – 1. mars
  • Om barnehagen har hatt økte kostnader og mottatt ekstra midler fra kommunen i perioden 4. januar – 1. mars
  • Kohorter (gruppestørrelse) i perioden 4. januar – 1. mars

Fylkeskommunale grunnskoler er fritatt for denne ekstraordinære innsamlingen. Kommunen sentralt skal heller ikke rapportere inn.

Se skjema for grunnskole
Se skjema for voksenopplæring

Vær oppmerksom på at det er ulike telletidspunkter i rapporteringen. I hovedsak spørres det om informasjon om perioden 4. januar til 12. mars, men i noen tilfeller spørres det også om informasjon om situasjonen i uke 10.

Praktisk gjennomføring

Kommunen, barnehagen og skolen må ha tilgang til UBAS (Utdanningsdirektoratets brukeradministrasjonssystem) for å logge seg inn i BASIL og GSI.

Statsforvalteren skal følge opp kommunene og ha oversyn med innsamlingene. Om ønskelig kan statsforvalteren selv legge opp til et løp med kvalitetssikring innenfor fristene som er satt. De skal også gi faglig veiledning til kommuner og gi administrasjonsrettigheter til kommunen for UBAS-pålogging. Hvis dere har spørsmål til gjennomføring av innsamlingen, kan dere sende en e-post til basil@udir.no eller gsi@udir.no.

Kommunene skal følge opp barnehagene og skolene og gi faglig veiledning og bistå barnehager og skoler med påloggingsrettigheter i UBAS. Om ønskelig kan kommunen selv legge opp til et løp med kvalitetssikring innenfor fristene som er satt. Hvis dere som jobber i kommunen har spørsmål angående innsamlingen eller pålogging i UBAS, kan dere kontakte Statsforvalteren.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!