Rapportering fra Nettverk for kompetansemiljøer - Ungdomstrinn i utvikling

NTNU/PLU leverer hvert semester en statustrapport på vegne av universitetene og høgskolene (UH) som er del av satsingen Ungdomstrinn i utvikling.

Rapportene baserer seg på

  • Dialogmøter med universiteter og høgskoler.
  • Oppsummering av deltakernes evalueringer i forbindelse med samlinger i Nettverk for kompetansemiljøer
  • UH-teamenes erfaringer og refleksjoner fra arbeid med Ungdomstrinn i utvikling presentert på nettverksamling.

Høst 2016

Rapporten viser positiv utvikling, blant annet i at ungdomsskolene som deltar i større grad vektelgger langsiktig tenking i utviklingsarbeidet sitt.

I rapporten beskriver UH-institusjonene at skoleeiers rolle blir opplevd som mer sentral enn tidligere, og at kollegaveiledning blir ansett som en god metode for lærernes læring. I tillegg ser det ut til å være økt samarbeid på tvers av faggrenser i UH-institusjonene. Svak forankring av Ungdomstrinn i utvikling i ledelsen og organisasjonen forøvrig i noen av universitetene og høgskolene, og varierende grad av erfaringsdeling med kollegaer som ikke jobber med satsingen ved UH-institusjonen er blant utfordringene som trekkes frem. I tillegg bør organisasjonsarbeidet fortsatt styrkes i ungdomsskolene.

Rapportering fra Nettverk for kompetansemiljøer - høst 2016 (pdf)

Vår 2016

Rapporten bygger videre på rapporten fra høsten 2015, hvor forskerne så på temaene utvikling, utfordringer og betydningen av arbeidet med satsingen. Rapporten handler også om erfaringer knyttet til disse områdene. I tillegg presenterer forskerne en punktliste med anbefalinger for det videre arbeidet i satsingen.

Rapportering fra Nettverk for kompetansemiljøer - vår 201 (pdf)

Høst 2015

Innholdet i statusrapporten for høsten 2015 er spisset mot følgende tre områder: Utvikling, utfordringer og betydningen av arbeidet med satsingen.

Rapportering fra Nettverk for kompetansemiljøer - høst 201 (pdf)

Vår 2015

Rapportering fra Nettverk for kompetansemiljøer - vår 2015 (pdf)

Høst 2014

Rapportering fra Nettverk for kompetansemiljøer - høst 2014 (pdf)

Vår 2014

Rapportering fra Nettverk for kompetansemiljøer - vår 2014 (pdf)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!