Analyse av eksamen i matematikk

Eksamen på 10.-trinn fanger godt opp bredden i elevenes kompetanse, særlig på de høyeste kompetansenivåene. Elevenes kompetanse har ikke endret seg fra 2017 til 2019.

Om rapporten

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning/EKVA har gjennom tre år evaluert matematikkeksamen ved bruk av psykometriske analyser. ILS/EKVA har gjennomført en kalibreringsprøve og IRT-analyser for å undersøke om eksamen har endret vanskegrad fra 2017 til 2019, og de har også analysert egenskapene til enkeltoppgaver og eksamen i sin helhet med særlig hensyn til vanskegrad.

Hovedfunn

  • Elevenes kompetanse i matematikk ser ikke ut til å ha endret seg på de tre årene (2017 – 2019).
  • Eksamen i matematikk har i sin helhet ikke endret vanskegrad, men del 1 av eksamen har blitt litt lettere i løpet av de tre årene, mens del 2 har blitt litt vanskeligere.
  • Analysene viser at eksamen ikke måler likt på de ulike delene av kompetansen fra år til år.
  • Oppgaver til eksamen bør piloteres, og vi bør ta i bruk psykometriske metoder både i utviklingsfasen og i analysen av resultatene for å kunne vurdere reelle forskjeller i elevenes kompetansenivå.

 

Ikke endring i elevenes kompetanse 

Resultatene fra kalibreringsprøven viser at det ikke er noen endring i elevenes kompetanse i matematikk fra 2017 til 2019. Økningen i elevenes gjennomsnittskarakterer med 0,2 karaktergrader avspeiler altså ikke dette, da eksamen ikke er utviklet med metoder som kan fange opp endringer i elevenes matematikkompetanse.

 

Innbyrdes endringer i eksamenssettene

Resultatene fra de psykometriske analysene (IRT) viser imidlertid at det er innbyrdes endringer i de ulike eksamenssettene. Del 1 av eksamen har blitt litt lettere i løpet av de tre årene, mens del 2 har blitt litt vanskeligere.

 

Positiv utvikling i kvaliteten på eksamen

Analysen viser også at eksamen ikke måler likt på de ulike delene av kompetansen fra år til år. Men det har vært en positiv utvikling i kvaliteten på eksamen i løpet av de tre årene, med hensyn til at den i større grad klarer å fange opp bredden i elevenes kompetansenivå, særlig på de høyeste kompetansenivåene.

 

Eksamen bør piloteres

Rapporten konkluderer med at oppgaver til eksamen bør piloteres, og at vi bør ta i bruk psykometriske metoder både i utviklingsfasen og i analysen av resultatene for å kunne vurdere reelle forskjeller i elevenes kompetansenivå.

Om psykometrisk analyse

Psykometri handler om måling av psykologiske fenomener som måler, for eksempel, evner, holdninger og ferdigheter. Analysemetoden ble benyttet for å undersøke om alle oppgavene og eksamen som helhet fungerer som de skal. 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!