Lønnsomhet og gevinstrealisering i private barnehager 2020

Denne rapporten handler om de private barnehagenes lønnsomhet og uttak av verdier fra sektoren. Den viser blant annet at selv om innføring av bemanningsnormen gjør at utgifter til lønn øker også for de store konsernene, har de fortsatt klart lavere lønnsutgifter enn mindre aktører.

Årlige rapporter

Telemarksforskning har siden 2011 hatt i oppdrag å innhente og sammenstille data som omhandler økonomiske forhold i barnehagen, herunder kapitalstruktur, lønnsomhet, analyser av finansieringssystemet for private barnehager o.l. Siden 2020 har Telemarksforsking samarbeidet med Samfunnsøkonomisk analyse om oppdraget, som samlet består av fire deler med årlig rapportering:

  • Analyse av kostander i barnehagen
  • Kapitalstruktur i private barnehager
  • Lønnsomhet og gevinstrealisering
  • Beregning av nasjonale satser

Her finner du en oversikt over alle rapportene

Hovedfunn 

  • Redusert lønnsomhet i 2018 og 2019
  • Systematiske forskjeller i lønnsomhet og kostnadsstruktur på tvers av eierform
  • Dyrt å leie lokaler

Redusert lønnsomhet i 2018 og 2019

Etter å ha vært god i flere år, ble lønnsomheten i private barnehager tydelig redusert 2018 og 2019. Det ser ut til dette delvis skyldtes innføring av bemanningsnormen. En annen årsak er særlige kapitalkostnader hos to større aktører i sektoren. I 2020 var sektoren preget av covid-19-pandeminen, men det ser ut til å ha hatt liten økonomisk betydning. Forskerne ser en bedring av lønnsomheten fra 2019 til 2020.

Systematisk forskjeller i lønnsomhet og kostnadsstruktur

Det er systematisk forskjell i lønnsomhet og kostnadsstruktur på tvers av de ulike eierformene i sektoren. De store konsernene har gjennomgående lave personalkostnader og høye utgifter til lokaler. Ideelle barnehager og barnehager organisert som selvstendige aksjeselskaper har de høyeste lønnskostnadene. Selv om innføring av bemanningsnormen gjør at personalkostnadene øker også for de store konsernene, har de fortsatt klart lavere utgifter enn mindre aktører.

Det er dyrt å leie lokaler

Forskjellene i utgifter til lokaler til barnehagene ser ut til å henge sammen med om barnehagen eier eller leier lokalene. Det er klart dyrere å leie lokaler enn å eie. Derfor er det også en interessant utvikling at stadig flere barnehager ser ut til å leie fremfor å eie lokalene sine selv.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!