Litteraturgjennomgang – effekten av økt lærertetthet på elevenes læringsutbytte

I denne publikasjonen gir NIFU et innblikk i den eksisterende forskningslitteraturen som beregner effekter av lærertetthet på elevenes læringsutbytte.

NIFU evaluerer norm for lærertetthet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i perioden 2019-2022. Første leveranse er en litteraturgjennomgang av eksisterende forskning.

Første delrapport fra selve evalueringen kommer i april 2020.

Kort oppsummering av forskningen

Funnene fra norske studier er i stor grad samsvarende med resultatene fra internasjonal forskning. Flertallet finner ingen eller liten effekt av økte lærerressurser på læringsutbytte.

Samtidig er noen unntak verdt å merke seg:

  • Noe av forskningen tyder på at økte lærerressurser har større effekt for barn av foreldre med lavere sosioøkonomisk bakgrunn.
  • Det er tegn til at man i større grad finner en effekt hos yngre elever enn eldre elever. Dette er i tråd med litteraturen om tidlig innsats.
  • Flere studier peker etter hvert på at organiseringen av den ekstra lærerressursen kan ha betydning.
  • Lærerkvalitet ser ut til å være avgjørende.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!