Lærlingundersøkelsen 2016 og 2017

I Lærlingundersøkelsen får lærlinger si sin mening om lærings- og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen er en årlig undersøkelse der lærlinger og lærekandidater får si sin mening om lærings- og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.

Her finner du statistikk fra undersøkelsen, samt forskningrapporter tilbake til 2009

Nær 11 000 lærlinger og lærekandidater besvarte Lærlingundersøkelsen i 2016 og 2017. Lærlingene ble stilt spørsmål omtrivsel, mobbing og psykososialt miljø, læringsmuligheter, selvstendighet, medvirkning, veiledning, mestring og motivasjon.

Hovedfunn:

  • Lærlinger og lærekandidater trives i lærebedriften og scorer høy på trivsel
  • Lærlingene er stort sett fornøyde med skolens forberedelse til læringstiden
  • Det er en liten økning i andelen som blir mobbet to til tre ganger i måenden

Høy trivsel

På en skala fra en til fem hvor fem er det beste, er gjennomsnitt for trivsel 4,5. Lærlingene trives og er godt fornøyd med kollegaer, det sosial miljøet og arbeidsoppgavene de har. De opplever at de blir godt behandlet, at de får hjelp og støtte fra kollegaer og instruktør.

Dersom vi går litt bak tallene finner vi noen mindre nyanser. Selv om forskjellene er små, kan vi se at lærlingene og lærekandidatene trives best i Hedmark, Oppland og Vest-Agder. Videre ser vi at lærlinger på Elektrofag trives bedre enn lærlinger på Medier og kommunikasjon og Restaurant- og matfag.

Fornøyd med forbereldesen til læretiden

Lærlingene er stort sett fornøyde med skolens forberedelse til læringstiden. Det er relativt store forskjeller mellom utdanningsprogram. Særlig skiller medier og kommunikasjon seg ut med et mye lavere gjennomsnitt enn for de andre lærlingene, mens Helse- og oppvekstfag har et høyt gjennomsnitt.

Økning i andelen som bli mobbet

Det er en økning i andel lærlinger som oppgir at de er mobbet på arbeidsplassen fra 2016 til 2017. Fra 2,9 prosent som oppga at de var mobbet to til tre ganger i måneden eller mer til 3,5 prosent. Denne økningen skyldes først og fremst en økning blant jenter som oppgir at de har blitt mobbet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!