Kostnader i barnehager 2014

Telemarksforskning har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet en rapport som presenterer analyser av kostnader i barnehagene for regnskapsåret 2014.

Årlige rapporter

Telemarksforsking har siden 2011 hatt i oppdrag å innhente og sammenstille data som omhandler økonomiske forhold i barnehagen, herunder kapitalstruktur, lønnsomhet, analyser av finansieringssystemet for private barnehager o.l. Samlet består oppdraget av fire deler med årlig rapportering:

  1. analyse av kostnader i barnehagene
  2. kapitalstruktur i private barnehager
  3. lønnsomhet
  4. beregning av nasjonale satser

Her finner du en oversikt over rapportene for kostnader i barnehage samt nasjonale satser

Det er gjort enkelte tilpasninger for at tallene skal være mest mulig sammenlignbare på tvers av barnehagetyper og over tid. Lesere bør derfor forholde seg til denne rapportens beskrivelser av kostnadsutvikling over tid framfor å sammenligne tallene mot tidligere rapporter.

Rapporten tar også for seg pensjonskostnader i private barnehager.

Nasjonale satser er ikke lenger en del av denne rapporten etter innføring av ny forskrift.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!