Kartlegging av ressurser om demokratiske holdninger i lærerutdanningen

En ny kartlegging viser at nettsider til lærere i grunnopplæringen med mange gode ressurser for undervisning om temaer som demokratiske holdninger, hatefulle ytringer, rasisme, antisemittisme og diskriminering av minoriteter er lite brukt i lærerutdanningen.

Kartleggingen er foretatt av Universitetet i Stavanger på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Bakgrunnen for kartleggingen er at det skal utvikles læringsressurser om gruppebaserte fordommer til bruk i lærerutdanningen. Kartleggingen, som foreligger nå vil være et nyttig kunnskapsgrunnlag for tilpasning og utvikling av nye ressurser. Det er tre fag i grunnskolelærerutdanningen 5-10 som er undersøkt: Pedagogikk og elevkunnskap, KRLE og samfunnsfag. 

Studentaktiv og variert undervisning

Kartleggingen viser at lærerutdanningen er opptatt av å gi en studentaktiv og variert undervisning med fokus på å knytte faglig kunnskap til arbeidet studentene skal utføre i skolen. Forskerne konkluderer med, at lærerutdanningen vektlegger et kritisk, et kunnskapsrettet, et ressursrettet og et profesjonsrettet perspektiv på området gruppebaserte fordommer. Dette inkluderer alle typer perspektiver og kompetanser som er grunnleggende i holdningsrettet arbeid og undervisning om gruppebaserte fordommer. Men undersøkelsen viser som nevnt også, at etablerte nettsider rettet til lærere i grunnopplæringen med mye god informasjon om tematikken, er lite brukt i lærerutdanningen. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!