Likestilling i barnehagen

Barnehagene er opptatt av likestilling, men jobber i liten grad praktisk med temaet.

NIFU har gjennomført en statusundersøkelse av barnehagenes arbeid med likestilling mellom kjønn. Undersøkelsen belyser særlig arbeid med likestilling knyttet til de to hovedmålene for barnehagen i Likestilling 2014: Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene. Hovedmålene er å ha et læringsmiljø i barnehagen som fremmer likestilling og motarbeider alle former for diskriminering, og å bedre kjønnsbalansen blant ansatte i barnehagen. 

Praksis i barnehagene

Nesten alle styrerne sier at de kjenner til det som står om likestilling i rammeplanen og at dette påvirker arbeidet i barnehagen. Styrerne oppgir at likestilling mellom kjønn har en plass i barnehagens daglige arbeid. Undersøkelsen viser samtidig at likestilling mellom kjønn i liten grad er tema i barnehagens planer, og at det er lite formalisert arbeid med likestilling i barnehagen. Hovedinntrykket er at dette ikke er et tema som det arbeides praktisk eller konkret med i særlig utstrekning.

Andel menn i barnehagene

11,5 prosent av de ansatte er menn og halvparten av barnehagene hadde i 2013 minst en mannlig ansatt. Undersøkelsen viser at andelen menn har økt svakt siden 2010 i alle landsdeler, men nivå og økning varierer. I Oslo har andelen menn i barnehagen økt fra 13,4 til 16 prosent i perioden. I resten av landet er andelen mellom 6,4 og 8,6 prosent. 

Fire av ti barnehager svarer at de har iverksatt tiltak for å rekruttere flere menn. Det mest brukte tiltaket er stillingsannonser som oppfordrer menn til å søke.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!