Lærlingundersøkelsen, en caseundersøkelse, 2009

For å få en dypere forståelse av hvilke organisatoriske utfordringer og muligheter undersøkelsen gir fylkeskommunene, gjennomførte Oxford Research våren 2008 en caseundersøkelse i to fylkeskommuner.

Et sentralt spørsmål i undersøkelsen var å finne ut hvordan nasjonalt nivå kan bistå fylkeskommunene i bruken av undersøkelsen. Skoleåret 2007-2008 benyttet sju av nitten fylkeskommuner seg av Lærlingundersøkelsen.

I caseundersøkelsen blir det framhevet at nasjonalt nivå bør sette Lærlingundersøkelsen på dagsordenen ved kurs og faglige samlinger. Fylkeskommunene savner også mer og bedre informasjon om hvordan undersøkelsen kan gjennomføres.

Fylkeskommunene er i dag avhengig av hjelp fra eksterne forskningsinstitusjoner for å analysere resultatene, og det er behov for å bygge opp egen kompetanse i gjennomføring og oppfølgingen av resultatene. Et mulig tiltak kan være å ha egne kontaktpersoner i fylkeskommunene for Lærlingundersøkelsen. I tillegg ble det ytret ønske om bistand fra Utdanningsdirektoratet i arbeidet med å analysere og tolke resultatene.