Lærlingundersøkelsen 2013

Lærlinger som møter tydelige krav og forventninger opplever også mestring. Dette kommer fram i en analyse av Lærlingeundersøkelsen 2013.

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen er en årlig undersøkelse der lærlinger og lærekandidater får si sin mening om lærings- og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.

Her finner du statistikk fra undersøkelsen, samt forskningrapporter tilbake til 2009

NTNU har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet analysert resultatene fra Lærlingeundersøkelsen 2013 og sett på hvordan undersøkelsen brukes og gjennomføres i fylkene.

Høyere deltakelse og høyere svarprosent

Det er en klar økning i deltakelse i Lærlingundersøkelsen fra tidligere år. I 2010-2011 deltok 2804 lærlinger fra 8 fylker med en svarprosent på 39 prosent. Det er 6 847 lærlinger fra 12 fylker som har besvart Lærlingundersøkelsen i 2013. 13 769 lærlinger var invitert til å delta. Svarprosenten var dermed 50.

Lærlingundersøkelsen er et viktig kvalitetsutviklingsverktøy

Omlag 40 prosent av fylkeskommunene svarer at Lærlingeundersøkelsen er et svært viktig kvalitetsutviklingsverktøy for fag- og yrkesopplæringen som foregår i bedrift. De øvrige 60 prosentene mener den er et ganske viktig verktøy. Blant opplæringskontorene mener 51 prosent at undersøkelsen er ganske eller svært viktig, mens 21 prosent mener den er lite eller ikke viktig.

Forskerne anbefaler rutiner for oppfølging

NTNU samfunnsforskning anbefaler at det må komme på plass systemer og klare retningslinjer for hvordan resultater fra Lærlingundersøkelsen skal følges opp i etterkant. Det er et behov for felles rapporteringsrutiner og rapporteringsverktøy samt felles krav på tvers av fylker.

Sammenheng mellom faglig utfordring og opplevd mestring

Rapporten tar også for to sammenhenger i læringsprosessen i bedrift.

  1. Mestring og faglig utfordrings innvirkning på læringsprosessen
  2. Hvilke faktorer kan være med å forklare hvor fornøyd lærlingen er med opplæringen en har fått på arbeidsplassen så langt.

Det er en klar sammenheng mellom faglige utfordringer og det å oppleve mestring. Det er helt avgjørende at lærlingene opplever mestring og det er derfor viktig at de får realistiske krav og faglige utfordringer.

Dette gjør lærlingene fornøyd med opplæringen

Resultatene viser at et støttende arbeidsmiljø, opplevelse av læringsmuligheter og faglig trivsel er viktig for at lærlinger skal være fornøyd med opplæringen på arbeidsplassen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!