Kostnader i barnehager i 2012 og nasjonale satser for 2014

Telemarksforskning har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet en rapport som presenterer analyser av kostnader i barnehagene for regnskapsåret 2012. Tilsvarende analyser har vært gjort årlig siden 2001.

Årlige rapporter

Telemarksforsking har siden 2011 hatt i oppdrag å innhente og sammenstille data som omhandler økonomiske forhold i barnehagen, herunder kapitalstruktur, lønnsomhet, analyser av finansieringssystemet for private barnehager o.l. Samlet består oppdraget av fire deler med årlig rapportering:

  1. analyse av kostnader i barnehagene
  2. kapitalstruktur i private barnehager
  3. lønnsomhet
  4. beregning av nasjonale satser

Her finner du en oversikt over rapportene for kostnader i barnehage samt nasjonale satser

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!