Å bidra til skolebasert kompetanseutvikling

I forbindelse med satsingen Ungdomstrinn i utvikling, har NTNU kartlagt kompetansen ved lærerutdanningsinstitusjonene.

NTNU har kartlagt institusjonenes bidrag til skolebasert kompetanseutvikling på satsingsområdene regning, skriving og lesing som grunnleggende ferdigheter, samt klasseledelse. Kompetansen i det gjennomgående temaet vurdering for læring er også kartlagt.

Stor spredning

Rapporten viser at det er stor spredning mellom institusjonene med hensyn til (selvrapportert) kompetanse på alle satsingsområdene. Fordelingen av kompetansen er jevnere hvis man ser på resultatene på regionnivå.

Kompetansen er svakest i regning som grunnleggende ferdighet, og noe bedre i de andre satsingsområdene.

Drøyt halvparten av lærerutdannerne svarer at de ønsker å bidra, eller kanskje ønsker å bidra, til skolebasert kompetanseutvikling.

To av tre har erfaring med etterutdanning

På spørsmål om de har erfaringer med etterutdanning og utviklingsarbeid svarer nesten to tredjedeler av respondentene bekreftende. De fleste av disse har erfaring med etterutdanning for lærere eller førskolelærere over 1-4 dager.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!