Webinar– Evalueringen av implementeringen av rammeplanen for barnehage

2. juni 2021 ble det holdt et webinar om evalueringsprosjektet. Her kan du se opptak fra webinaret. 

Programstyreleder Henrik Daae Zachrisson om bakgrunnen for evalueringsprosjektet og sin rolle som leder av programstyret:

Forskergruppen fra NORCE om funn fra den første delrapporten i evalueringsprosjektet:

Direktør i Utdanningsdirektoratet, Hege Nilssen om hvordan myndighetene skal bruke funn fra evalueringen og viktigheten av forskning på barnehager:

Tre barnehagestyrerer om hvordan de selv bruker rammeplanen i hverdagen og hvordan de synes den skiller seg fra den gamle rammeplanen:

Hele webinaret kan du se her: