Kontaktinfo – evaluering av rammeplanen for barnehage

Har du spørsmål eller kommentarer til arbeidet med å evaluere rammeplanen, kan du kontakte sekretariatsleder i Utdanningsdirektoratet Camilla Vibe Lindgaard.