Konferanse: Implementering av rammeplan i barnehagen – hvordan har det gått?

8. februar 2024 inviterer Utdanningsdirektoratet til konferanse om hvordan rammeplan for barnehagen er tatt i bruk. Vel møtt fysisk i Bergen eller digitalt!

Målet med konferansen

  • Dele funn fra evalueringen som er gjennomført av forskningsinstituttet NORCE.
  • Se funnene i sammenheng med annen forskning og kunnskap.
  • Sette i gang dialog rundt betydningen av funnene fra evalueringen.

Om konferansen

Konferansen markerer slutten på Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Evalueringen har vært et viktig og betydelig arbeid for barnehagesektoren. Evalueringsprosjektet startet i 2018 og har blitt gjennomført av forskningsinstituttet NORCE.

På konferansen blir det lansering av rapporten – evalueringens sluttprodukt – vi skal få presentert funn fra forskerne bak evalueringen, så vel som andre dyktige innledere som gir oss sitt perspektiv på tematikken. Dagen rundes av med en panelsamtale.

Deltakerne inviteres med på en kulturfaglig utflukt til ruinene av Norges første rådhus, som ligger under bryggen i Bergen. Her vil deltakerne få en smakebit av «Under hus og gate», et program for barnehagebarn som formidler byhistorie og demokratiske verdier. Programmet er utviklet av arkitekthistoriker Elisabeth Slaattelid og dramapedagog Linda Rios, Barnas kulturhus, Bergen kommune.

Hvem passer konferansen for?

Målgruppen for konferansen er alle som jobber i og med barnehage, og har interesse for evalueringen av implementering av rammeplan for barnehagen.

Konferansen retter seg mot barnehagemyndighet, barnehageeiere, barnehagestyrere og pedagogiske ledere. Ansatte som jobber med tematikken i departement, direktorat, hos Statsforvalteren eller lignende instanser er målgruppe for konferansen. Vi oppfordrer også relevante fagmiljøer og interesseorganisasjoner til å delta, og institusjoner som tilbyr utdanning rettet mot barnehagesektoren.

Program
TidTema / Hvem
09.00Ankomst, registrering og enkel servering

09.30

Bolk 1: Åpning og lansering av rapport

Åpning av konferansen

Velkommen, program for dagen og praktisk informasjon

Lansering av sluttrapporten for evalueringen

Synnøve Mjeldheim Skaar (Kunnskapsdepartementet)

 

Konfransier Reidun Antonsen (Udir)

 

Prosjektleder Anne Homme (NORCE/UiB)

09.45

Bolk 2: Barnehagens arbeid med fagområder

Film / temaintroduksjon

Oppsummering av evalueringens kapittel om fagområder

Innlegg om fagområdene i rammeplanen i lys av funnene fra evalueringen

Helene Marie Kjærgård Eide (NORCE/UiB)

 

Solveig Østrem (OsloMet)

10.15

Bolk 3: Progresjon – mellom barnesentrering og utvikling?

Oppsummering av evalueringens kapittel om progresjon

Innlegg progresjon i barnehagen i lys av funnene fra evalueringen

Hilde Danielsen og Hanne Kvilhaugsvik (NORCE)

 

Mona Nicolaysen (USN)

10.45–11.30

Pause med enkel servering

Kulturfaglig utflukt pulje 1 (varighet: 30 min)

11.30

Bolk 4: Samiske rettigheter og temaer

Film / temaintroduksjon

Oppsummering av kaptittel om samiske rettigheter og temaer

Innlegg om SAMOS prosjektet ved Sametinget

Torjer Andreas Olsen (NORCE/UIT)

 

Anne Eira og Stigo Holm (Sametinget)

12.00

Bolk 5: Barnehagens arbeid med overgange

Film / temaintroduksjon

Oppsummering av evalueringens kapittel om overganger

Innlegg om overganger i barnehagen i lys av funnene fra evalueringen

Helene Marie Kjærgård Eide (NORCE/UiB) og Dag Øyvind Lotsberg (HVL)

 

Svanaug Lunde (UiS)

12.30–13.45

Lunsjpause

Kulturfaglig utflukt pulje 2 (varighet: 30 min)

 

13.45

Bolk 6: Eier- og tilsynsansvaret

Film / temaintroduksjon

Oppsummering av evalueringens kapittel om eieransvaret

Oppsummering av evalueringens kapittel om tilsynsansvaret

En samtale om eieransvaret sett med et kommunalt og privat blikk

Kari Ludvigsen (NORCE/HVL)

 

Kjetil Børhaug (UiB)

 

Mimi Bjerkestrand (Bergen Kommune) og Hege Cecilie Eikseth (Nordlandia Barnehagene)

14.30

Bolk 7: Avslutning med panelsamtale

Oppsummering, refleksjoner og veien videre

 

 

Avsluttende panelsamtale

Morten Rosenkvist (direktør Utdanningdirektoratet)

Morten Rosenkvist (Udir)
Mette Sæle Westrheim (Leaparken Barnehage)
Mimi Bjerkestrand (Bergen Kommune)
Anne Homme (NORCE/UiB) Torjer Andreas Olsen (NORCE/UiT)

15.20

Konferanseslutt

Kulturfaglig utflukt pulje 3 (varighet: 30 min)