Beskrivelse av utvalget til Lærlingundersøkelsen

Lærlinger og lærekandidater som har vært i lære i mer enn 11 måneder per 1. oktober, skal svare på Lærlingundersøkelsen. Utdanningsdirektoratet henter informasjon fra VIGO-registeret om hvem dette gjelder.

Den 1. september legges et foreløpig utvalg for Lærlingundersøkelsen tilgjengelig på fylkeskommunenes FTP servere slik at fylkeskommunene kan sikre at alle lærlinger og lærekandidater som tilfredsstiller utvalgskriteriene er inkludert og registrert med korrekt informasjon.  Riktig e-postadresse og mobilnummer er en forutsetning for at undersøkelsen kan nå lærlingene. Fylkeskommunene har mulighet til å rydde i rydde i registeret og til å oppdatere nødvendig informasjon frem til 30 september. Endelig utvalg for Lærlingundersøkelsen hentes på nytt fra VIGO den 1. oktober.

Utvalgsbeskrivelse

 • Lærling og lærekandidat skal være med
 • Lærling/lærekandidat skal ha vært i lære minst 11 måneder pr. 1. oktober. undersøkelsesåret
 • Lærling/lærekandidat som har registeret avbrudd i undersøkelsesperioden skal ikke være med
 • Lærling/lærekandidat skal ikke være registrert med avslutningskode på aktuell kontrakt på uttrekkstidspunktet. Lærlingen skal altså ha en løpende kontrakt.
 • Lærling/lærekandidat uten tilknyttet lærebedrift skal ikke være med
 • Lærling/lærekandidat med tilknytning til opplæringskontor der medlemsbedrift mangler skalvære med. Feltet for medlemsbedrift skal være tomt.
 • Læretidsslutt må minst være t.o.m. siste dag svarportalen er åpen (20. desember)
 • Det skal ikke være duplikater på kandidater som spørres

Utvalget skal inneholde følgende opplysninger:

 • Kryptert fødsels- og personnummer
 • Fødselsår
 • Kjønn
 • Navn lærling/lærekandidat
 • E-post lærling/lærekandidat
 • Mobilnummer lærling/lærekandidat
 • Kontraktseier (fylkesnummer)
 • Kontraktstype (lærling/lærekandidat)
 • Programområde (grunnkode)
 • Navn programområde
 • Navn program
 • Organisasjonsnummer lærebedrift/opplæringskontor
 • Navn lærebedrift/opplæringskontor
 • Organisasjonsnummer medlemsbedrift (hvis finnes)
 • Navn medlemsbedrift (hvis finnes) 

Merk!

Utvalget baserer seg på læretidens startdato i siste registrerte kontrakt. Dette innebærer at lærlinger og lærekandidater som får en ny kontrakt for eksempel på grunn av sammenslåinger, bytte av fag, overgang fra lærekandidat til lærling eller liknende ikke blir inkludert i utvalget dersom læretidstart i den siste kontrakten er mindre enn 11. måneder per 1. oktober 2020.