Spørsmål i fagopplæring i skolen

Videregående skoler med elever som tar fagopplæring i skolen (vg3) kan ta i bruk en egen undersøkelse med skreddersydde spørsmål om læringsmiljøet. Spørsmålene er hentet fra Elevundersøkelsen og Lærlingundersøkelsen.