Redusert foreldrebetaling i barnehage

Redusert foreldrebetaling ved oppsigelse av plass og oppstart i ny barnehage før oppsigelse har gått ut.

Gjelder barnehageloven

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}