Krav om norskferdigheter for å bli ansatt i barnehage

Krav om norskferdigheter for å bli ansatt i barnehage trer i kraft 1. august 2018. 

Krav for å bli ansatt som styrer eller pedagogisk leder

For å bli fast eller midlertidig ansatt som styrer eller pedagogisk leder, må personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner dokumentere norskferdigheter ved å ha

  • gjennomført og bestått opplæring i norsk på videregående skole
  • bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
  • bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
  • bestått test i norsk – Høyere nivå (Bergenstesten), eller ha
  • avlagt norskprøve og oppnådd nivå B2 på delprøvene i skriftlig framstilling, leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon.

Barnehageeier kan godta annen dokumentasjon av norskferdigheter.

Kravet om norskferdigheter gjelder ikke for personer som har norsk, samisk, svensk eller dansk som førstespråk. Kravet om norskferdigheter gjelder heller ikke for stillinger i barnehager som gir et tilbud på et annet språk enn norsk.

Departementet kan gi forskrift om dispensasjon fra kravet om norskferdigheter.

Les bestemmelsen her. 

Krav til andre ansettelser i barnehagen

Personer med et annet førstespråk enn norsk eller samisk, må ha avlagt en norskprøve.

I tillegg må de ha oppnådd nivå A2 på delprøven i skriftlig framstilling og nivå B1 på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon. Nivåene A2 og B1 skal tilsvare nivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

Kravet om norskprøve gjelder ikke for:

  • stillinger som styrer eller pedagogisk leder
  • stillinger i barnehager som gir et tilbud på et annet språk enn norsk
  • personer som har gjennomført opplæring i norsk i grunnskolen eller på videregående skole og fått bestått karakter i faget
  • personer som har minst fem års relevant arbeidserfaring fra en norskspråklig barnehage eller skole
  • personer som har dansk eller svensk som førstespråk

Hvis det er pedagogisk forsvarlig, kan barnehageeier ansette personer som ikke oppfyller norskravet.

Les bestemmelsen her.