Risikovurderinger

Gjennomføre risikovurderingsmøter

Risikovurderingsmøter er selve kjernen i risikovurderingsprosessen. Start gjerne med å gi deltakerne en liten innføring i hva risikovurderinger er, og hvorfor det er viktig at dere gjennomfører slike vurderinger. Dere kan gjennomgå følgende elementer på et risikovurderingsmøte:

Innledning

  • Forklar hva en risikovurdering er
  • Forklar risikomatrisen

Gjennomgang av området du skal risikovurdere

Ta utgangspunkt i dokumentet som ble sendt ut til deltakerne før møtet. Dere kan også gå igjennom eksempelhendelsene som deltakerne har fått tilsendt på forhånd.

Idémyldring for å identifisere uønskede hendelser 

Her handler det om å diskutere og avdekke så mange uønskede hendelser som mulig. Hendelsene trenger ikke å være erfaringsbasert, de kan like gjerne være tenkte eller hypotetiske. Det avgjørende er altså ikke at hendelsene har skjedd, men at de kan skje.

Beskriv de uønskede hendelsene dere kommer frem til.

Vurder sannsynlighet og konsekvens

Så skal dere vurdere og angi hendelsenes sannsynlighet og konsekvens.

Dokumenter risikovurderingen

  • beskriv alle uønskede hendelser
  • nummerer hendelsene
  • vurder og angi verdier for sannsynlighet og konsekvens. Bruk risikomatrisen.