Kommunens rolle som barnehagemyndighet

Barnehagemyndighetens virkemidler

Barnehagemyndigheten har tre virkemidler når den utøver myndighetsrollen: veiledning, tilsyn og godkjenning.

Risikovurderinger skal ligge til grunn når banrehagemyndigheten velger virkemiddel. Den må ha kunnskap om regelverket og barnehagene i kommunen når dere skal vurdere risikoen for brudd på regelverket.

Vi viser til egenvurdering i RefLex for nærmere informasjon om hva som ligger i kravene til bruken av veiledning og tilsyn som virkemidler.

Når det gjelder godkjenning av barnehager og familiebarnehager, har vi laget en veileder på udir.no. I tillegg viser vi til egenvurdering i RefLex for mer informasjon; godkjenning av barnehager og godkjenning av familiebarnehager.