Tilskudd til toppidrett

Tilskuddsordningen skal medvirke til at skolene som er omfattet av ordningen kan legge til rette for at toppidrettsutøvere kan kombinere trening med videregående opplæring.

Hvem kan motta tilskudd?

Tilskuddsmottakere er skoler som tilbyr særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett, godkjent etter friskolelova § 2-1 andre ledd bokstav d.

I tillegg til å være godkjent etter friskolelova må skolene være godkjent som toppidrettsgymnas av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). 

Skolene som omfattes av ordningen er navngitt i statsbudsjettet.

 • Haugesund Toppidrettsgymnas AS
 • Norges Toppidrettsgymnas Bodø AS
 • Norges Toppidrettsgymnas Bærum AS
 • Norges Toppidrettsgymnas Geilo AS
 • Norges Toppidrettsgymnas Kongsvinger AS
 • Norges Toppidrettsgymnas Lillehammer AS
 • Norges Toppidrettsgymnas Tromsø AS
 • Stiftelsen Telemark Toppidrett Gymnas
 • Wang Toppidrett AS (Oslo)
 • Wang Toppidrett Fredrikstad AS
 • Wang Toppidrett Hamar AS
 • Wang Toppidrett Stavanger AS
 • Wang Toppidrett Tønsberg

Om ordningen

Målet for tilskuddsordningen er å medvirke til at skolene som er omfattet av ordningen kan legge til rette for at toppidrettsutøvere kan kombinere trening med videregående opplæring.

Målgruppen er toppidrettselever ved videregående skoler godkjent etter friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav d.

Tilskuddet utbetales til skolen som er godkjent etter friskoleloven.

Lov og regelverk

Før du mottar tilskudd

Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskuddet vil bli utbetalt.

Rapportering

Skolen rapporterer ikke særskilt for toppidrettstilskuddet, men følger rapporteringsrutinene som gjelder for videregående skoler godkjent etter friskolelova.

Skolen må kunne dokumentere at den legger særskilt til rette for toppidrettssatsning, blant annet når det gjelder organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innenfor den/de idretten(e) skolen tilbyr.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!