Tilskudd til skoleturer - handlingsplan mot antisemittisme

Stortinget har bevilget 15,5 mill. kroner for 2020 til turer for ungdom til tidligere konsentrasjonsleirer etter andre verdenskrig.

Elektronisk søknadsskjema vil bli lagt ut når Kunnskapsdepartementet har fastsatt regelverk for tilskuddsordningen i 2020.

Tilskuddsordningen skal stimulere skoleeiere, skoler og foreldregrupper til å organisere turer for ungdom på 8.-10. trinn og videregående opplæring til tidligere konsentrasjonsleirer og minnesteder fra andre verdenskrig.

Skoleturen erstatter ikke den ordinære leirskoleopplæringen for grunnskolen, og skal derfor ikke registreres i GSI som leirskoleopplæring.

Informasjon vedrørende skoleturer som skal gjennomføres skoleåret 2019/2020

Vi kjenner til at en del turer har blitt kansellert, endret eller utsatt til senere på grunn av Koronasituasjonen.

  • For turer som er eller blir kansellert vil Utdanningsdirektoratet komme tilbake med informasjon om hvordan utbetalt tilskudd skal håndteres.
  • For turer som på grunn av Koronasituasjonen er utsatt til senere, kan bruken av tilskuddet utsettes til høsten 2020, dvs. senest 31.12.2020. Plan for utsatt tur som fyller kriteriene i tilskuddsordningen må sendes pr. e-post til Utdanningsdirektoratet snarest, men senest 15.09.2020. Planen sendes til post@udir.no. Merk e-posten med «Utsatt reise – tilskudd til skoleturer, sak 2020/2424».

For andre endringer av turplaner som skyldes Koronasituasjonen våren 2020, vil vi på bakgrunn av rapporteringen av den gjennomførte reisen i det enkelte tilfelle vurdere hvilken virkning dette får for tildelt skoleturtilskudd.

Tilskudd for 2020

Informasjon om hvem som kan få tilskudd i 2020, søknadsfrist, hvordan tilskuddet vil bli beregnet, samt hvilke rapporteringskrav som stilles for den som mottar tilskudd, vil bli publisert her når nye retningslinjer gjeldende fra 2020 er vedtatt.

Søkere som vil ha 10 eller flere søknader kan benytte et Excel-basert søknadsskjema. Det vil bli lagt ut på denne siden etter at regelverket er fastsatt.

Utdanningsdirektoratet vil beregne og utbetale tilskudd til innvilgede søknader innen utgangen av 2020.

Lov og regelverk

Tildeling av tilskudd 2019

Tilskuddsmottakere for skoleåret 2019/2020

Rapportering for gjennomført tur

Turarrangører som søkte om tilskudd i 2019, og fikk tilskudd utbetalt fra Utdanningsdirektoratet, skal sende inn rapport for turen.
Rapporten skal vise om turen ble gjennomført som planlagt, med hensyn til antall ungdommer 12-16 år, antall besøkssteder, turens varighet og samlede kostnader per ungdom.

Fyll ut rapporteringsskjemaet for gjennomført tur.

Send inn rapporten så snart som mulig etter at turen er gjennomført. Siste frist for å sende inn rapportering for turer i skoleåret 2019/2020 er 15. september 2020.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!