Svømming i barnehager

Tilskuddet skal bidra til at barn i alderen 4-6 år i barnehage får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.

Hvem kan motta tilskudd?

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager

Om ordningen

Tilskuddet skal bidra til at kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan gjennomføre tiltak for å gi barn i alderen 4-6 år i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring, slik at barna får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.

Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud.

Tilskuddet kan benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall.

Lov og regelverk

Ikke hjemlet i lov.

1. Før du mottar tilskudd

Fylkesmannen lyser ut midlene. Søknad skal sendes til Fylkesmannen i eget fylke. Søknader som beskriver et samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner prioriteres. Flere kommuner kan også samarbeide om å etablere et opplæringstilbud.

En søknad om tilskudd må ikke gå via kommunen eller en frivillig organisasjon. Det vil si at frivillige organisasjoner og barnehager kan velge å sende søknad om tilskudd direkte til Fylkesmannen.

Ved eventuelle spørsmål om ordningen, kontakt Fylkesmannen i eget fylke.

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddssatsen er i 2020 satt til kr. 1.900,- pr. barn.

  • Kommunen, den frivillige organisasjonen og barnehagen kan søke om inntil kr. 1.900,- i tilskudd per barn det skal gis svømmeopplæring til.
  • Tilskuddets størrelse fastsettes av Fylkesmannen.

3. Dette må du rapportere

Den enkelte fylkesmann definerer kravene til rapportering i eget fylke.

Retningslinjer for tilskudd til svømming i barnehager.pdf

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!