Rettferdsvederlag – oppreisning for tapt skolegang

Rettferdsvederlag er Stortingets egen oppreisningsordning, og er en økonomisk oppreisning for skade eller ulempe som det offentlige kan klandres for. Rettferdsvederlag ble tidligere kalt billighetserstatning.

Ordningen er ikke lovfestet og ingen har krav på rettferdsvederlag. Saken, og størrelsen på et eventuelt vederlag, vurderes etter skjønn.

Les mer om rettferdsvederlag hos Statens sivilrettsforvaltning

Søke om rettferdsvederlag

Ønsker du å søke om rettferdsvederlag, kan du sende en søknad til Statens sivilrettsforvaltning.

Les mer om hvordan du søker rettferdsvederlag

Hva gjør Utdanningsdirektoratet?

Statens sivilrettsforvaltning sender saker som gjelder skolegang til Utdanningsdirektoratet for en faglig vurdering.

For å opplyse saken, vil Utdanningsdirektoratet om nødvendig hente inn dokumentasjon fra offentlige arkiv.

Svar på søknaden

Behandling av søknader om rettferdsvederlag tar vanligvis lang tid, noen ganger over ett år. Søkeren får skriftlig svar når saken er avgjort.

Les mer om saksbehandlingen hos Statens sivilrettsforvaltning