Rettferdsvederlag – oppreisning for tapt skolegang

Rettferdsvederlag er Stortingets egen oppreisningsordning, og er en økonomisk oppreisning for skade eller ulempe som det offentlige kan klandres for. 

Rettferdsvederlag ble tidligere kalt billighetserstatning. Ordningen er ikke lovfestet og ingen har krav på rettferdsvederlag. Saken, og størrelsen på et eventuelt vederlag, vurderes etter skjønn.

Hva gjør Utdanningsdirektoratet?

Statens sivilrettsforvaltning sender saker som gjelder skolegang til Utdanningsdirektoratet for en faglig vurdering.

For å opplyse saken, vil Utdanningsdirektoratet om nødvendig hente inn dokumentasjon fra offentlige instanser, private institusjoner og enkeltpersoner.

Les mer om rettferdsvederlag og hvordan du søker på nettsidene til Statens sivilrettsforvaltning.