Kunnskapsløftet (databasen Grep)

Grep er den nasjonale databasen for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen. Alle fastsatte læreplaner i Kunnskapsløftet legges inn i Grep. I tillegg finnes kodeverk og informasjon om fag i grunnskole og videregående opplæring (vgo), inkludert vurderingsordninger, samt fag- og vitnemålsmerknader til bruk i dokumentasjon av opplæringen.

Grep er ikke et eget nettsted, men en database som nettjenester og andre kan hente data fra, og presentere videre for sluttbrukere. Eksempler på dette er Utdanningsdirektoratets egen presentasjon av innholdet (læreplaner, fagkoder og tilbudsstruktur), og vilbli.no, som er en ekstern tjeneste. På den måten er vi vår egen datakonsument på linje med hvem som helst av våre eksterne brukere.

Hente data fra Grep

Vi har to ulike github-wikier med dokumentasjon og tips om hvordan du kan hente data fra Grep:

Ved å følge lenkene over, vil du også finne informasjon om hvordan du kan ta kontakt med Grep-teamet.

Varsling om utfasing av gamle Grep-API

Fra 1. august 2024 faser vi ut de gamle versjonene av Grep slik at vi da kun vil stå igjen med v201906. (Det er v201604 og v201802 som forsvinner). Dette omfatter også fjerning av Greps SOAP- og OData-tjenester.

Eventuelle tilbakemeldinger og innsigelser sendes til teknisk.grep@udir.no innen utgangen av mai 2024. 

Les hele varslingen