kl06 (Grep)

Grep er den nasjonale databasen for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen. Alle fastsatte læreplaner i Kunnskapsløftet legges inn i Grep. I tillegg finnes kodeverk og informasjon om fag i grunnskole og videregående opplæring (vgo), inkludert vurderingsordninger, samt fag- og vitnemålsmerknader til bruk i dokumentasjon av opplæringen.

Grep er ikke et eget nettsted, men en database som nettjenester og andre kan hente data fra, og presentere videre for sluttbrukere. Eksempler på dette er Utdanningsdirektoratets egen presentasjon av innholdet (læreplaner, fagkoder og tilbudsstruktur), og vilbli.no, som er en ekstern tjeneste. På den måten er vi vår egen datakonsument på linje med hvem som helst av våre eksterne brukere.

Hente data fra Grep

Vi har to ulike github-wikier med dokumentasjon og tips om hvordan du kan hente data fra Grep:

Ved å følge lenkene over, vil du også finne informasjon om hvordan du kan ta kontakt med Grep-teamet.