kl06 (Grep)

Grep er den nasjonale databasen for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen. Alle fastsatte læreplaner i Kunnskapsløftet legges inn i Grep. I tillegg finnes kodeverk og informasjon om fag i grunnskole og videregående opplæring (vgo), inkludert vurderingsordninger, samt fag- og vitnemålsmerknader til bruk i dokumentasjon av opplæringen.

Grep er ikke et eget nettsted, men en database som nettjenester kan hente data fra og presentere videre for sluttbrukere. Eksempler på dette er www.udir.no/kl06, som er direktoratets egne presentasjon av innholdet, og vilbli.no, som er en ekstern tjeneste. På den måten blir vi vår egen datakonsument på linje med hvem som helst av våre eksterne brukere.

Vi tilbyr i dag flere grensesnitt for deler av databasen - både som webservice/soap og REST.
Her er det flere formater å velge mellom, og flere er under utvikling. I dag kan data leveres som xml og json (json er default-formatet som vises på data.udir.no/kl06). Læreplaner leveres i tillegg også som html, odf, pdf, doc, docx og rtf.

Her finner du Utdanningsprogram, programområder, læreplaner og fag via ulike endpoints:

Tips
Legg merke til at du kan bytte fra data.udir.no til www.udir.no for å se det "menneskelige" grensesnittet - innholdet skal samsvare (ta evt bort den siste "/" fra www.udir.no før du bytter visning).

Les mer på grepwiki.udir.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!