kl06 (Grep)

Grep er den nasjonale databasen for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen. Alle fastsatte læreplaner i Kunnskapsløftet legges inn i Grep. I tillegg finnes kodeverk og informasjon om fag i grunnskole og videregående opplæring (vgo), inkludert vurderingsordninger, samt fag- og vitnemålsmerknader til bruk i dokumentasjon av opplæringen.

Grep er ikke et eget nettsted, men en database som nettjenester og andre kan hente data fra, og presentere videre for sluttbrukere. Eksempler på dette er direktoratets egne presentasjon av innholdet, og vilbli.no, som er en ekstern tjeneste. På den måten er vi vår egen datakonsument på linje med hvem som helst av våre eksterne brukere.

OSS om Grep:

Vi har samlet noen spørsmål og svar om hvordan bruke data fra Grep

Dokumentasjon om ny løsning som inkluderer fagfornyelsen (v201906)

Denne versjonen inkluderer både de gamle læreplanene (i LK06), og de nye som kommer med fagfornyelsen (LK20). Se også om den forrige versjonen nederst på siden.

 

Hva er nytt med v201906?

 • Vi har alltid med både versjon og type i URL:
  data.udir.no/kl06/<versjon>/<type>/<kode> (eksempel: http://data.udir.no/kl06/v201906/laereplaner-lk20/NOR01-06)
 • Vi har fått egne LK20-typer:
  På grunn av endringer i strukturen etter fagfornyelsen, har vi nå to varianter for noen av typene. De er markert som grep-type i filene. For eksempel må du nå spørre etter både laereplaner og laereplaner-lk20 hvis du vil ha en full liste av alle læreplaner i API-et vårt (se også liste over alle typene nedenfor, der flere av dem har postfikset -lk20)
 • Læreplankodene har fått en ekstra posisjon i koden:
  I LK06 hadde vi f.eks. læreplanen NOR1-05, men den erstattes av NOR01-06 i LK20

 

Vi tilbyr dagens (/v201906) + forrige versjon parallelt. Forrige versjon er p.t. tilgjengelig på data.udir.no/kl06 (uten versjonsnummer) og http://data.udir.no/kl06/v201802/[kode] (med versjonsnummer). Husk å ta hensyn til gyldighet (gyldig-fra) ­­– de første læreplanene er ikke gyldige for bruk i undervisningen før 1.8.2020.

Her er også flere steder hvor du kan finne informasjon:

Forenklet UML over datamodellen:

https://www.draw.io/?lightbox=1&highlight=0000ff&edit=_blank&layers=1&nav=1&title=Diagram%20uten%20navn.drawio#Uhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1z5dgLLX-n0Lj-0-fpbYFf997_vcaHHgF%26export%3Ddownload

 

API (i produksjon)

Swagger:

http://data.udir.no/kl06/swagger/v201906

REST (JSON):

Ta utgangspunkt i https://data.udir.no/kl06/v201906/laereplaner-lk20 for de nye planene (som gjelder fra 1.8.2020), og https://data.udir.no/kl06/v201906/laereplaner for de som er av LK06-typen. Se også listen over typer som kan listes nedenfor:

Slack

Høsten 2018 inviterte vi brukerne (datakonsumentene) våre til et møte der vi informerte om endringene API-et vårt i forbindelse med fagfornyelsen. Dette kunngjorde vi via Twitter-kanalen vår, siden vi ikke fører noe kartotek over brukerne våre. I dette møtet (som ble holdt 30.11.2018) ble vi enige om at vi skulle opprette en Slack-kanal der vi kunne holde kontakt underveis. Her er tanken at vi informerer og svarer så godt vi kan, og at spørsmål og svar kan bli til felles nytte. Bruk denne invitasjonslenken til å logge inn.

Under arbeid

 • Oppdatering av brukermanualen på Gitbook
 • Retting av feil på XML-versjonen i REST (feil på namespace for noen av typene)
 • At vi også skal tilby JSON-LD og et SPARQL-endepunkt

Vi har foreløpig ingen dato for når disse punktene er klare.

Dokumentasjon om forrige versjon (v201802)

Denne versjonen vil fra 1. august 2020 bli erstattet av v1906. I denne versjonen (v201802) finner du flere grensesnitt for deler av databasen - både som webservice/soap og REST.
Her er det flere formater å velge mellom. Dataene leveres som xml og json (json er default-formatet som vises på data.udir.no/kl06). Læreplaner leveres i tillegg også som html, odf, pdf, doc, docx og rtf.

Her finner du Utdanningsprogram, programområder, læreplaner og fag via ulike endepunkter:

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!