Data fra nasjonale prøver

Her finner du data fra nasjonale prøver fra og med 2022. Datasettene inneholder informasjon om elevenes kjønn og skåre på oppgavene i prøven.

Skåre er kodet slik:
0 = Feil svar
1= 1 poeng
2= 2 poeng
3= 3 poeng
NA= Ubesvart/eleven har ikke fått tildelt oppgaven

Ankeroppgaver (oppgaver som gjentas gjennom flere år) er markert med en A. De resterende oppgavene er kohortoppgaver som er unike for den enkelte prøven.

2023

Nasjonale prøver i regning

5. trinn
8. trinn
9. trinn

Nasjonale prøver i lesing

5. trinn
8. trinn
9. trinn

Nasjonale prøver i engelsk

5. trinn
8. trinn
(Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres ikke på 9. trinn)

2022

Nasjonale prøver i regning

5. trinn
8. trinn
9. trinn

Nasjonale prøver i lesing

5. trinn
8. trinn
9. trinn

Nasjonale prøver i engelsk

5. trinn
8. trinn