Prinsipp for læring, utvikling og danningOverordna del