Opplæring i lærebedrift og arbeidslivOverordna del

Opplæring i lærebedrift og arbeidsliv skal gi praktisk erfaring og relevant kompetanse og førebu på dei faglege krava og forventningane som blir stilte i arbeidslivet.