Kjemi 2, muntlig-praktisk (REA3047)

Eksamen og vurdering

VurderingsformFor eleverFor privatister
Fagkoden har standpunktNei Nei
Trekkordning for eksamenTrekkfagObligatorisk
Eksamensform for fagkodenMuntlig-praktiskMuntlig-praktisk
VurderingsuttrykkTallTall
Eksamensordning for faget på trinnetSkriftlig eller muntlig-praktiskSkriftlig og muntlig-praktisk

Administrativt

Første eksamen Vår 2023
Eksamen blir utarbeidetLokal
Eksamen blir sensurertLokal

Fagets navn på ulike språk

EngelskChemistry 2, oral-practical
NynorskKjemi 2, munnleg-praktisk
BokmålKjemi 2, muntlig-praktisk
NordsamiskKemiija 2, njálmmálaš- geavatlaš

Fagkode

Kjemi 2, muntlig-praktisk (REA3047)

Tilhørende læreplan