Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig (NOR1423)

Eksamen og vurdering

VurderingsformFor eleverFor privatister
Fagkoden har standpunktJaNei
Trekkordning for eksamenTrekkfagObligatorisk
Eksamensform for fagkodenMuntligMuntlig
VurderingsuttrykkTallTall
Eksamensordning for faget på trinnetSkriftlig + ev. muntligSkriftlig og muntlig

Administrativt

Først undervist Høst 2022
Første eksamen Vår 2023
Eksamen blir utarbeidetLokal
Eksamen blir sensurertLokal

Merknad

Fagets navn på ulike språk

EngelskNorwegian for pupils in upper secondary education with short residence time in Norway, VG3 supplemental studies programme qualifying for further studies, oral
NynorskNorsk for elevar i vgo med kort butid i Norege, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, munnleg
BokmålNorsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig
NordsamiskDárogiella jo-ohppiide, geat leat orron oanehaš áiggi Norggas, Jo3 oppalaš studerengelbbolašvuođa lasáhus, njálmmálaš

Fagkode

Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig (NOR1423)