Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig (NOR1422)

Eksamen og vurdering

VurderingsformFor eleverFor privatister
Fagkoden har standpunktJaNei
Trekkordning for eksamenObligatoriskObligatorisk
Eksamensform for fagkodenSkriftligSkriftlig
VurderingsuttrykkTallTall
Eksamensordning for faget på trinnetSkriftlig + ev. muntligSkriftlig og muntlig

Administrativt

Først undervist Høst 2022
Første eksamen Vår 2023
Eksamen blir utarbeidetSentral
Eksamen blir sensurertSentral

Omfang

Årstimer281 Timer
Påført vitnemål393 Timer

Merknad

Fagets navn på ulike språk

EngelskNorwegian for pupils in upper secondary education with short residence time in Norway, VG3 supplemental studies programme qualifying for further studies, written
NynorskNorsk for elevar i vgo med kort bouid i Noreg, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftleg
BokmålNorsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
NordsamiskDárogiella jo-ohppiide, geat leat orron oanehaš áiggi Norggas, Jo3 oppalaš studerengelbbolašvuođa lasáhus, čálalaš

Fagkode

Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig (NOR1422)