Barne- og ungdomsarbeiderfaget, skriftlig (BUA3103)

Eksamen og vurdering

VurderingsformFor eleverFor privatister
Fagkoden har standpunktNei Nei
Trekkordning for eksamenObligatoriskObligatorisk
Eksamensform for fagkodenSkriftligSkriftlig
VurderingsuttrykkTallTall
Eksamensordning for faget på trinnetFagprøve + skriftligFagprøve + skriftlig

Administrativt

Første eksamen Vår 2023
Eksamen blir utarbeidetSentral
Eksamen blir sensurertLokal

Fagets navn på ulike språk

EngelskChild Care and Youth Work, written
NynorskBarne- og ungdomsarbeidarfaget, skriftleg
BokmålBarne- og ungdomsarbeiderfaget, skriftlig
NordsamiskMánáid- ja nuoraidbargifága, čálalaš

Fagkode

Barne- og ungdomsarbeiderfaget, skriftlig (BUA3103)