Barne- og ungdomsarbeiderfaget (BUA3001)

Eksamen og vurdering

VurderingsformFor eleverFor privatister
Fagkoden har standpunktNei Nei
Trekkordning for eksamenObligatoriskObligatorisk
Eksamensform for fagkodenFagprøveFagprøve
VurderingsuttrykkBestått meget godt/Bestått/Ikke beståttBestått meget godt/Bestått/Ikke bestått
Eksamensordning for faget på trinnetFagprøveFagprøve + skriftlig

Administrativt

Første eksamen Vår 2008
Siste eksamen Høst 2025
Eksamen blir utarbeidetLokal
Eksamen blir sensurertLokal

Fagets navn på ulike språk

EngelskChild Care and Youth Work
NynorskBarne- og ungdomsarbeidarfaget
BokmålBarne- og ungdomsarbeiderfaget
NordsamiskMánáid- ja nuoraidbargifága

Fagkode

Barne- og ungdomsarbeiderfaget (BUA3001)