Film: Kreativitet

Hva er egentlig kreativitet? 

Kreativitet er en av de viktigste ferdighetene som vil bli etterspurt i fremtiden. Evnen til kreativitet er vi født med, og den stimuleres i barnehagealder. I fagområdet kunst, kultur og kreativitet står det blant annet: Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.

Hva tenker du når du hører ordet kreativitet? 

Forslag til refleksjonsspørsmål

  • Hvordan legger vi til rette for kreative prosesser i vår barnehage?
  • Hvordan utfordrer vi barnas fantasi?
  • Hvordan legger vi til rette for barns medvirkning i kreative prosesser?
  • Hva tenker du stimulerer barns kreativitet?
  • Drøft problemstillingen om prosess-produkt som blir løftet frem i filmen (0:40-1:04)
  • Hvordan jobber vi med barns naturlige undring, lekenhet og fantasi?